Vad innebär det nya kungliga ordenssystemet?

(måndag 12 februari 2024 17:00 - 19:30) , Restaurang Mårten Trotzig, Västerlånggatan 79, 111 31 Stockholm, Sverige
Talare:

Per Sandin, vice ordenskansler vid Kungl. Maj:ts Orden berättar! Anmälan via hemsidan så snart som möjligt. Senast kl 12.00 mötesdagen. 


Registrering


Registrering fram till : måndag 12 februari 2024 12:00

Max. antal deltagare: 1000

Medlemmar: Logga in innan registrering.
Logga in innan inskrivning